Com funciona?

L’aplicació es una eina fàcil de usar que ofereix diverses funcionalitats:
Quan l’usuari inicia sessió a l’aplicació, aquesta li preguntarà quins continguts desitja incloure a l’e-testament per administrar-los segons les seves voluntats.

L’aplicació compta amb una àmplia gama d’opcions i l’usuari pot proporcionar informació específica de com vol que es gestioni el seu llegat digital.

Una característica addicional és que l’aplicació detecta automàticament si l’usuari obre un nou compte o crea un altre perfil en una xarxa social o en qualsevol altre servei on line, o fins i tot si canvia la seva contrasenya. En aquest moment, el contingut del e-testament queda actualitzat.

Després de la mort de l’usuari, i prèvia certificació notarial, s’activen uns mecanismes automàtics, per tal de donar compliment a les seves voluntats. Aquesta darrera funcionalitat no es troba encara operativa en la fase actual de desenvolupament de la app, tot i que ho estarà properament.
1

Tanca la seva
compte

2

llegat digital.
Envieu l'accés
codis / contrasenyes

3

Compte
commemorativa

4

Escriure un missatge i tancar el
compte

5

Escriure un missatge i enviar les
contrasenyes

Emmagatzematge al núvol amb un sistema segur, inalterable i certificat.

En altres paraules, es tracta d'una caixa de seguretat digital que garanteix que els documents emmagatzemats no han estat alterats. Només els usuaris designats hi tenen accés i totes les connexions queden registrades amb un segellat de temps.

En qualsevol moment, l'interessat pot sol•licitar un certificat notarial de tot allò emmagatzemat.

Ràpid, segur, fàcil!